Βιβλιοθήκη δομικών υλικών

Πίνακας 2 - ΤΟΤΕΕ-20701-2: Δομικά υλικά (τυπικές τιμές)


α/α Ονομασία Κατηγορία Υποκατηγορία ρ λ cp μ (ξηρό) μ (υγρό)
α/α Ονομασία Κατηγορία Υποκατηγορία ρ λ cp μ (ξηρό) μ (υγρό)