Άδειες δόμησης Ν. 4495

Εργασίες (αρ 29,30) Ν. 4495/2017

Εργασίες των αρ. 29 και 30 του Ν. 4495/2017 όπως έχουν τροποιηθεί με το Νόμο 4915/2022

Αρ. 29, 30 - Ν. 4495/2017

# Άρθρο Κωδικός Εργασία
Προϋπολογισμός εργασιών Ν. 4495/2017

Τιμή μονάδας ανά εργασία βάση του παραρτήματος Β του Ν. 4495/2017

Παράρτημα Β - Ν. 4495/2017

# Είδος Κωδικός Όνομα Είδος υπολογισμού Τιμή μονάδας (€)

Ο συγκεκριμένος τομέας παρέχεται μόνο σε εγγεγραμένους χρήστες.

Συνδεθείτε