Βιβλιοθήκη σκιάσεων


Πίνακας 3.19 (ΤΟΤΕΕ-20701-1) Συντελεστές σκίασης από εμπόδια ορίζοντα

Γωνία σκίασης Περίοδος Β (0) ΒΑ (45) Α (90) ΝΑ (135) Ν (180) ΝΔ (235) Δ (270) ΒΔ (315) -
Γωνία σκίασης Περίοδος Β (0) ΒΑ (45) Α (90) ΝΑ (135) Ν (180) ΝΔ (235) Δ (270) ΒΔ (315) -

Πίνακας 3.20 (ΤΟΤΕΕ-20701-1) Συντελεστές σκίασης από εμπόδια προβόλου

Γωνία σκίασης Περίοδος Β (0) ΒΑ (45) Α (90) ΝΑ (135) Ν (180) ΝΔ (235) Δ (270) ΒΔ (315) -
Γωνία σκίασης Περίοδος Β (0) ΒΑ (45) Α (90) ΝΑ (135) Ν (180) ΝΔ (235) Δ (270) ΒΔ (315) -

Πίνακας 3.21α (ΤΟΤΕΕ-20701-1) Συντελεστές σκίασης από πλευρικά εμπόδια από αριστερά

Γωνία σκίασης Περίοδος Β (0) ΒΑ (45) Α (90) ΝΑ (135) Ν (180) ΝΔ (235) Δ (270) ΒΔ (315) -
Γωνία σκίασης Περίοδος Β (0) ΒΑ (45) Α (90) ΝΑ (135) Ν (180) ΝΔ (235) Δ (270) ΒΔ (315) -

Πίνακας 3.21β (ΤΟΤΕΕ-20701-1) Συντελεστές σκίασης από πλευρικά εμπόδια από δεξιά

Γωνία σκίασης Περίοδος Β (0) ΒΑ (45) Α (90) ΝΑ (135) Ν (180) ΝΔ (235) Δ (270) ΒΔ (315) -
Γωνία σκίασης Περίοδος Β (0) ΒΑ (45) Α (90) ΝΑ (135) Ν (180) ΝΔ (235) Δ (270) ΒΔ (315) -

Πίνακας 3.22 (ΤΟΤΕΕ-20701-1) Συντελεστές σκίασης από περσίδες

Τύπος Γωνία σκίασης Περίοδος Β (0) ΒΑ (45) Α (90) ΝΑ (135) Ν (180) ΝΔ (235) Δ (270) ΒΔ (315) -
Τύπος Γωνία σκίασης Περίοδος Β (0) ΒΑ (45) Α (90) ΝΑ (135) Ν (180) ΝΔ (235) Δ (270) ΒΔ (315) -

ΤΟΤΕΕ-20701-3