Βιβλιοθήκη πηγών κινδύνου

Προδιαγραφές ΜΑΠ

Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) - Αριθμ. 53361 - Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής (ΦΕΚ 1503Β/2006).

# Κατηγορία Ονομασία Χρέωση Ελάχιστες απαιτήσεις
# Κατηγορία Ονομασία Χρέωση Ελάχιστες απαιτήσεις
Ελάχιστα ΜΑΠ

Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) - αρ. 43726 - Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής. (ΦΕΚ 2208Β/8-6-2019 όπως τροποποιήθηκε από ΦΕΚ4584Β/13-12-2019).

# Κλάδοι-χώροι Ειδικότητες Εργασίες Απαραίτητα ΜΑΠ Οπτική οξύτητα / Αχρωματοψία / Δυσχρωματοψία Ακουόγραμμα Εμβόλια (Ηπατίτιδα Α) Εμβόλια (Ηπατίτιδα Β) Εμβόλια (Αντιγριπικό) Εμβόλια (Τέτανος) Εμβόλια (Αντιλυσσικός)
# Κλάδοι-χώροι Ειδικότητες Εργασίες Απαραίτητα ΜΑΠ Οπτική οξύτητα / Αχρωματοψία / Δυσχρωματοψία Ακουόγραμμα Εμβόλια (Ηπατίτιδα Α) Εμβόλια (Ηπατίτιδα Β) Εμβόλια (Αντιγριπικό) Εμβόλια (Τέτανος) Εμβόλια (Αντιλυσσικός)