Βιβλιοθήκη επιχειρήσεων

Κατηγορίες επιχειρήσεων (Ν. 3850/10)

Κατηγοριοποίηση επιχειρήσεων στο Ν. 3850/10 με βάση την κατηγορία κινδύνου.

# Κατηγορία Κωδικός Ονομασία
# Κατηγορία Κωδικός Ονομασία
Κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας επιχειρήσεων. Περιλαμβάνονται 2βάθμιοι, 3βάθμιοι και 4βάθμιοι ΚΑΔ.

# Kλάδοι NACE Τάξεις NACE Κατ/ρίες CPA Υπ/ρίες CPA Εθνικές Ονομασία Σχόλια
# Kλάδοι NACE Τάξεις NACE Κατ/ρίες CPA Υπ/ρίες CPA Εθνικές Ονομασία Σχόλια
Ειδικότητες εργαζομένων

Ειδικότητες εργαζομένων όπως δηλώνονται στο Π.Σ. Εργάνη.

# Κωδικός Ονομασία
# Κωδικός Ονομασία